logo-barcelona-mobilidad

El projecte Barcelona Mobilitat neix amb la voluntat de compartir l’experiència en el món de les infraestructures i per això vol oferir al conjunt de la comunitat universitària, especialment la vinculada a la xarxa RUITEM, la possibilitat de replicar, adaptant-los al context de cada país, els cursos i seminaris que ve desenvolupant el Departament d’Infraestructures del Transport i del Territori de l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Més informació