master-internacional-universidad-pacifico

Conscients de la importància que té la participació conjunta de l’Estat i el sector privat en el desenvolupament dels serveis públics i, en particular, la provisió d’infraestructures, l’Escola de Postgrau de la Universidad del Pacífico i la Universitat Politècnica de Catalunya ofereixen una doble certificació: el Mestratge en Regulació de Serveis Públics per la Universidad del Pacífico i el Màster en Gestió d’Infraestructures per la Universitat Politècnica de Catalunya. L’alumne estarà en capacitat d’analitzar una situació o experiència i emetre recomanacions, desenvolupant capacitats analítiques i de recerca mitjançant la realització d’una tesi sobre un tema concret de regulació o gestió d’infraestructures de serveis públics.

Més informació Veure díptic