La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic canviant i globalitzat. El paper de les empreses de consultoria i d’enginyeria, així com també el de les empreses constructores ha canviat de forma notable en els darrers anys. És per aquesta raó que la col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, finançament i gestió d’infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos de desenvolupament des dels anys 90.

La situació actual de crisi econòmica i financera posa encara més de manifest com la col·laboració público-privada en la gestió d’infraestructures, equipaments i serveis constituirà un dels pilars bàsics de l’activitat econòmica del futur. L’escassetat previsible de recursos financers en els pressupostos de les Administracions Públiques impulsarà encara més (juntament amb el suport de promotors experimentats del sector privat) aquelles inversions que, sense gravar el dèficit públic, han de contribuir al benestar social, tant en el món desenvolupat com en els països en vies de desenvolupament. La complexitat d’aquest tipus de contractes requereix professionals capaços de dirigir-los amb un conjunt de coneixements i capacitats de gestió singulars, entre elles tenir un alt nivell de competència tècnica i econòmica, conèixer el maneig de tècniques de gestió empresarial i, la facultat d’adaptar-se amb rapidesa a nous entorns de negoci.

Aquests són, precisament, els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest Màster de Gestió d’Infraestructures (format pel Postgrau de Gestió d’Empres d’Obra Pública i el Postgrau de Gestió Privada d’Infraestructures) . El professorat està, majoritàriament, format per professionals en actiu amb una experiència en càrrecs de gestió d’infraestructures en el sector privat i públic. Tots ells disposen d’una àmplia d’experiència docent contrastada.

Màster en Gestió de les infraestructures
Més informació
Pre-inscripció
Màster GEOP
Més informació
Pre-inscripció
master-UPC-GINF
Més informació
Pre-inscripció