Data:
16 de abril de 2018 @ 18:00 – 29 de març de 2019 @ 21:00
Lloc:
Escola de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer de Jordi Girona
1,08034 Barcelona
Espanya
Categories
Etiquetes:

Matricula oberta. Places limitades. Beques disponibles

CURS DE POSTGRAU: Gestrió Privada d'Infraestructures 2018 @ Escola de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | Catalunya | Espanya

TEMÀTICA: Carreteres, Ferrocarrils, Ports, Energies, Aigua, Logística, Mobilitat, Infraestructures, Equipaments urbans, Serveis viaris, Sostenibilitat i medi ambient, Intermodalitat, Telecomunicacions, Economia, Ordenació, Planificació

La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic canviant i globalitzat. El paper de les empreses constructores i prestadores de serveis, el de les de consultoria i d’enginyeria ha canviat de forma notable en els darrers anys. La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, finançament i gestió d’infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos alhora de donar respostes als nous reptes.

Les expectatives de recuperació econòmica situen a la col·laboració público-privada en la gestió d’infraestructures, equipaments i serveis com un dels pilars bàsics per consolidar el creixement. I és que davant de l’escassetat de recursos financers en els pressupostos de les administracions públiques, que encara durarà un cert temps, cal garantir la continuïtat d’aquelles inversions imprescindibles pel progrés econòmic i pel benestar social.

La complexitat de les fórmules de col·laboració público-privada requereix professionals capaços de dirigir els projectes amb un conjunt de coneixements i capacitats més enllà del propi nivell de competència tecnològica. Cal adquirir l’ús de tècniques de gestió empresarial i aconseguir adaptar-se amb rapidesa als nous entorns de negoci.

Aquests són els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest Màster de Gestió de les Infraestructures, que ja assoleix la 10a edició. El professorat està format per professionals en actiu amb experiència en gestió d’infraestructures en el sector privat i públic i amb una àmplia trajectòria de docència.

+ Informació

Pre-inscripció

Per a poder-vos inscriure a aquesta activitat és necessari que estigueu registrats.

Registreu-vos