ACTIVITATS FORMATIVES

  • Formar a professionals experts en el camp de la gestió de l’obra pública i privada a través de cursos, jornades i seminaris.
  • Oferir als alumnes aquelles temàtiques de recerca o de Projecte Final de Carrera, que siguin d’interès per als Promotors de la Càtedra i potenciar els treballs amb contingut social i mediambiental.

ACTIVITATS DIVULGATIVES

  • El Premi CERCLE te com a finalitat premiar aquells treballs, tesines o projectes finals de carrera, que desenvolupin una acció social permeten d’una manera directe millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través de les infraestructures. La Comissió de Seguiment de la Càtedra, fa una selecció prèvia dels treballs presentats. La posterior selecció i decisió final respecte als Premis la fa un jurat constituït a tal efecte i que gaudeix de la presència de representants de prestigi del món acadèmic i del sector professional. (Bases del premi)
  • Desenvolupar la RUITEM (Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales), promoguda per la Secció i a la que s’han adherit 18 Universitats Iberoamericanes. El seu objectiu és crear un punt de trobada amb Universitats i responsables d’infraestructures municipals.
  • Editar publicacions que contribueixin a la difusió dels objectius de la Càtedra.
  • Crear un fòrum per debatre qüestions d’interès pel sector de l’obra pública a on es puguin aplegar representants de les empreses, de l’administració i de la universitat.

La Càtedra organitzarà qualsevol activitat que els promotors considerin d’interès i que es puguin articular a través de l’àmbit universitari.