Presentacions

PREVISIONS EUROCONSTRUCT 2019-21: Construcció a Europa

Europa contempla amb certa preocupació com les previsions econòmiques per als propers anys s’estan revisant cada vegada més a la baixa. Tot i això, […]

PEDRO SAURA. Los PGE 2019 en Cataluña ante los desafíos de la Política de Infraestructuras del Transporte

Según las previsiones de la OCDE, la demanda de transporte va aumentar más que la economía en los próximos años. El PIB mundial se va […]

RICARD RIOL. Park & Ride: baules del transport públic

Jornada organitzada per la Fundació Cercle d’Infraestructures, el Fòrum Empresarial del Llobregat i l’Hospitalet i BCN Factory.

Presentació Ricard Riol

PRESENTACIONS DEBAT: Les ciutats mitjanes en l’era de les megalòpolis

La relació que les ciutats mitjanes estableixen amb el seu entorn fa necessari idear nous models de gestió amb visió supramunicipal. Manresa és considerada una ciutat […]

OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA: Els indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català

Els indicadors de competitivitat formen part d’una iniciativa engegada l’any 2004 per Cimalsa i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de […]

PRESENTACIONS JORNADA: L’impacte del blockchain en la gestió de les infraestructures i els serveis de transport

La globalització de l’activitat econòmica és un fet contrastat i la digitalització dels seus processos ha transformat la manera com es duen a terme […]

DEBAT DEL CERCLE A LA COSTA BRAVA: Smart Tourist cities. Una eina indispensable?

TONI SÁNCHEZ
ÒSCAR CASANOVAS

PRESENTACIONS WORKSHOP: De la rehabilitació a la regeneració urbana: un nou model de finançament

Arran de la presentació del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana, es planteja aquest workshop per realitzar aportacions de cara a la regeneració […]

PRESENTACIONS WORKSHOP: Aigua i Ciutat

MANEL GUARDIA
TERESA NAVAS
MANEL MARTÍ
RAFAEL MUJERIEGO
JOSEP DOLZ
SANTI MARTÍNEZ
FERNANDO RAYÓN
RAMON M. TORRA
PERE MACIAS

 

 

Presentació Informe Euroconstruct 2018

Construcció a Europa. Un horitzó de creixement però amb condicions.

No és gens freqüent que el sector europeu experimenti creixements en l’òrbita del 3,5%, tal […]