Connexions

Administracions públiques i empreses
AENA

AENA

El Grup Aena és un conjunt d'empreses dedicat a la gestió aeroportuària i a la provisió de serveis de navegació aèria.

Telèfon: 913 211 000
Correu electrònic: webpublica@aena.es
Web: www.aena.es
Temàtiques: Aeroports
AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona

AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració pública del territori metropolità de Barcelona que ocupa 636 km2 i que el conformen 36 municipis on viuen més de 3,2 milions de persones.

Telèfon: 932 235 151
Correu electrònic: info@amb.cat
Web: www.amb.cat
Temàtiques: Mobilitat
Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona és una de les quatre administracions públiques amb responsabilitat política a la ciutat de Barcelona, al costat de l'Administració General de l'Estat d'Espanya, la Generalitat de Catalunya, i la Diputació de Barcelona.

Telèfon: 934 027 000
Correu electrònic:
Web: www.bcn.cat
Temàtiques: Política
Observatori del Paissatge

Observatori del Paissatge

L'Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d'assessorament de l'administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d'estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible.

Telèfon: 972 273 564
Correu electrònic: observatori@catpaisatge.net
Web: www.catpaisatge.net
Temàtiques: Sostenibilitat i medi ambient
Empreses del sector
Ferrovial

Ferrovial

Ferrovial, fundada el 1952, és un dels principals grups mundials d'infraestructures, actuant a través de les divisions d'aeroports, autopistes, construcció i serveis. Compta amb una plantilla d'uns 57.000 treballadors i té presència en més de 25 països.

Telèfon: 915 862 500
Correu electrònic: mail@ferrovial.com
Web: www.ferrovial.com
Temàtiques: Ferrocarrils, Logística, Intermodalitat
EPIC Ingenieros

EPIC Ingenieros

Estem centrats en la consultoria d’obra civil i urbanisme, desenvolupant ESTUDIS i PROJECTES en aquests camps, així com direccions d’obra i assistències tècniques per al control i vigilància d’obres. Aquesta oferta de SERVEIS INTEGRALS D’ENGINYERIA, element diferenciador d’EPIC, ens permet concentrar en un mateix equip la GESTIÓGLOBAL del projecte.

Telèfon: +34 977 471 735 Ext. 1112 // +34 654 646 819
Correu electrònic: info@epicingenieros.com
Web: www.epicingenieros.com
Temàtiques: Carreteres, Ferrocarrils, Ports, Aeroports, Energies, Aigua, Logística, Mobilitat, Infraestructures, Equipaments urbans, Serveis viaris, Sostenibilitat i medi ambient, Intermodalitat, Eix Mediterrani, Formació
Mitjans de comunicació
El Vigía

El Grup El Vigía, nascut al setembre de 1995, està format per un conjunt de publicacions impreses i en línia, especialitzades en informació sobre logística, transport i infraestructures. La companyia està formada per un grup de professionals de la informació i de la gestió de mitjans de comunicació amb el compromís d'informar amb rigor i qualitat a les empreses i professionals de la logística i el comerç exterior.

Telèfon: 933 436 863
Correu electrònic: redaccion@elvigia.com
Web: www.elvigia.com
Temàtiques: Infraestructures
Universitats
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències.

Telèfon: 934 016 200
Correu electrònic:
Web:
Temàtiques:
UP - Universidad del Pacífico

UP - Universidad del Pacífico

La Universitat del Pacífic (UP) de Lima, Perú, és una organització acadèmica sense ànim de lucre, amb projecció internacional en aquelles carreres i programes vinculats amb l'economia i la gestió eficient d'empreses i institucions. La UP aspira a contribuir al desenvolupament econòmic i al benestar social en un món creixentment

Telèfon: +51 121 901 00
Correu electrònic:
Web:
Temàtiques:
Entitats
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

L’ Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, és una fundació privada que contribueix a la innovació tecnològica al sector de la construcció. La seva activitat s'estructura als àmbits de la informació i el coneixement tecnològic, la gestió del procés constructiu i l’avaluació i la certificació de productes i d’activitats.

Telèfon: 933 093 404
Correu electrònic: info@itec.cat
Web: www.itec.cat
Temàtiques: Infraestructures, Sostenibilitat i medi ambient, Economia
Bcn Rail

Bcn Rail

El Saló Internacional de la Indústria Ferroviària de la Fira de Barcelona, ha fixat les vies sobre les que el sector ha d'encarrilar el seu futur. Obrir-se cap a nous mercats, incrementar el grau de competitivitat de les mercancies, el Corredor Mediterrani com un element fonamental, i aconseguir una major implicació de les empreses privades en la gestió.

Telèfon: 932 332 000
Correu electrònic: bcnrail@firabarcelona.com
Web: www.bcnrail.com
Temàtiques: Ferrocarrils
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya és una institució que compta amb una trajectòria de més de vuitanta anys durant els quals s'ha consolidat en la nostra societat com a referent d'arquitectura amb prestigi a nivell nacional i internacional.

Telèfon: 933 015 000
Correu electrònic: coac@coac.cat
Web: www.arquitectes.cat
Temàtiques: Equipaments urbans
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

La missió del CAATEEB és representar i ordenar l'exercici de la professió d'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació per tal d'aconseguir la seva promoció tècnica, social i econòmica i per projectar la seva funció social.
L'àmbit d'actuació del CAATEEB són les comarques de Barcelona, a través de la seu central a Barcelona, i les delegacions ubicades a Vic, Manresa, Granollers, Terrassa, Mataró i Vilafranca del Penedès.

Telèfon: 932 402 060
Correu electrònic: informacio@apabcn.cat
Web: www.apabcn.cat
Temàtiques: Equipaments urbans
AEC - Associació Espanyola de la Carretera

AEC - Associació Espanyola de la Carretera

L'Associació Espanyola de la Carretera (AEC), entitat sense ànim de lucre fundada el 1949, treballa des dels seus inicis en la defensa i promoció de les carreteres. El seu objectiu primordial ha estat i segueix sent aconseguir una xarxa viària més segura i de més qualitat i capacitat.

Telèfon: 915 779 972
Correu electrònic: aec@aecarretera.com
Web: www.aecarretera.com
Temàtiques: Carreteres
ASEFMA - Associació Espanyola de Fabricants de Mescles Asfàltiques

ASEFMA - Associació Espanyola de Fabricants de Mescles Asfàltiques

ASEFMA és una associació d'empreses dedicades a la fabricació i aplicació de mescles asfàltiques per a la pavimentació viària.

Telèfon: 911 293 660
Correu electrònic: asefma@asefma.com.es
Web: www.asefma.es
Temàtiques: Carreteres, Serveis viaris
AMTU - Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà

AMTU - Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà

L’Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de la 2a Corona metropolitana de Barcelona, és una associació de municipis lliurement adherits a la mateixa, que té per objecte l’enaltiment i la promoció del transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobilitat en general de la regió metropolitana de Barcelona.

Telèfon: 938 613 976
Correu electrònic: amtu@amtu.cat
Web: www.amtu.cat
Temàtiques: Mobilitat, Infraestructures, Serveis viaris
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

El Col·legi és una corporació de Dret Públic. Les competències executiva, normativa i de control, i deontològica són independents. El Col·legi desenvolupa lliurement la seva activitat, sempre en el marc del respecte a les Lleis.

Telèfon: 93 204 3412
Correu electrònic: catalunya@ciccp.es
Web: www.camins.cat
Temàtiques: Infraestructures
PTP - Associació per a la Promoció del Transport Públic

PTP - Associació per a la Promoció del Transport Públic

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) és una ONG nascuda el 1993 que treballa de forma continuada per una mobilitat més sostenible i segura en base a la millora del transport públic col·lectiu, en totes les seves vessants, i a reduir l'excessiva dependència actual del vehicle privat per al transport de viatgers i mercaderies.

Telèfon: 932 444 970
Correu electrònic: info@transportpublic.org
Web: www.transportpublic.org
Temàtiques:
SCOT - Societat Catalana d’Ordenació del Territori

SCOT - Societat Catalana d’Ordenació del Territori

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia. L’àmbit d’actuació de la SCOT és el dels Països Catalans, i el català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en els actes i publicacions.

Telèfon: 933 248 583
Correu electrònic: scot@iec.cat
Web: http://www.scot.cat/
Temàtiques: Logística, Sostenibilitat i medi ambient
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols

Fundació dels Ferrocarrils Espanyols

La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols té com a finalitat la recuperació, custodia, generació i difusió del patrimoni històric, cultural, científic i tecnològic ferroviari, amb voluntat de col·laboració sectorial.

Telèfon: 911 511 071
Correu electrònic: controlgestion@ffe.es
Web: www.ffe.es
Temàtiques: Ferrocarrils, Mobilitat
Assosiació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona

Assosiació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona

La finalitat de l'associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona és la representació, gestió i defensa dels drets dels Agents Consignataris membres de l'entitat, així com oferir assessorament, tant tècnic com jurídic i fomentar el prestigi professional, promovent i mantenint relacions amb els òrgans de l'Administració tant Central com Autonòmica així com amb altres entitats d'objectius afins.

Telèfon: 932 702 788
Correu electrònic: acb@consignatarios.com
Web: www.consignatarios.com/ca/
Temàtiques: Aeroports
Feteia-Oltra

Feteia-Oltra

Feteia-Oltra realitza tot tipus d’activitats, estudis, informes, investigacions, estadístiques, enquestes i qualsevol altra classe d’estudis relacionats amb la logística i el transport de qualsevulla de les seves modalitats i àmbits, i les activitats complementàries, auxiliars i connexes o relacionades amb el mateix.

Telèfon: 932 689 430
Correu electrònic: feteia@feteia.org
Web: www.feteia.org/
Temàtiques: Logística, Mobilitat, Infraestructures
Rail Grup

Rail Grup

Railgrup es constitueix l'any 2002 fruit d'una iniciativa per reforçar la competitivitat de la indústria i el sector ferroviari liderada per la llavors denominada Direcció General d'Indústria, amb la participació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Telèfon: 934 159 865
Correu electrònic: info@railgrup.net
Web: www.railgrup.net
Temàtiques: Ferrocarrils
Fundació CETMO

Fundació CETMO

És una fundació privada sense ànim de lucre, d'àmbi nacional, creada per donar suport al Centre d'Estudis del Transporte del Mediterrani Occidental i amb objectius concrets i amplis d'estudi, cooperació pel desenvolupament, foment de l'economia i recolzament perfeccionament i desenvolupament del sector del transport.

Telèfon: 934 305 235
Correu electrònic: info@fundacioncetmo.org
Web: www.fundacioncetmo.org
Temàtiques: Mobilitat, Infraestructures, Serveis viaris
Open Energy Institute

Open Energy Institute

Una iniciativa al servei de la societat, el seu principal objetiu és apropar el conoixement d'aquest be escàs que és la energia a la ciutadania en general. El OEI es constitueix com un “think-tank” per afavorir el debat social i actuar com a centre de pensament, així com un motor dinàmic d'activitats tals com congressos, fòrums de debat, jornades y col•loquis sobre temes d'eficiència energètica i smart green cities.

Telèfon: 977 24 44 78
Correu electrònic: info@openenergyinstitute.com
Web: http://www.openenergyinstitute.com
Temàtiques: Carreteres, Ferrocarrils, Ports, Aeroports, Energies, Aigua, Logística, Mobilitat, Infraestructures, Equipaments urbans, Serveis viaris, Sostenibilitat i medi ambient, Intermodalitat, Telecomunicacions, Política, Eix Mediterrani, Economia, Formació
Associació Dixit Comunicació Científica

Associació Dixit Comunicació Científica

associació que neix de la idea d’oferir informació d’actualitat, però degudament contextualitzada. Som de l’opinió que el coneixement científic en totes les seves facetes ha d’estar al servei de la societat i que aquest es pot oferir d’una forma propera i accessible i no per això estar exempt de rigor.

Telèfon: 639688576, 673616527
Correu electrònic: dixit@gmail.com
Web: http://www.dixitciencia.com/ca
Temàtiques: Carreteres, Ferrocarrils, Ports, Aeroports, Energies, Aigua, Logística, Mobilitat, Infraestructures, Equipaments urbans, Serveis viaris, Sostenibilitat i medi ambient, Intermodalitat, Telecomunicacions, Política, Eix Mediterrani, Economia, Formació

Telèfon:
Correu electrònic:
Web:
Temàtiques: