SEU

CECCPB
c/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona

PERSONES DE CONTACTE

Silvia Borges: +34 934 017 345
Helena Dorca (Màster): + 34 934 015 808

info@cercleinfraestructures.cat