La Fundació Cercle d’Infraestructures està integrada per un conjunt d’empreses i entitats que segons el nivell d’implicació en el projecte son: patrons, col•laboradors i entitats conveniades.