La relació que les ciutats mitjanes estableixen amb el seu entorn fa necessari idear nous models de gestió amb visió supramunicipal. Manresa és considerada una ciutat mitjana, és a dir, que té un gran potencial i és vital per vertebrar el país.

El debat s’ha dedicat a analitzar el paper que tenen i han de tenir en un futur les ciutats mitjanes en l’era de les megalòpolis.

Presentacions: