Activitats

Activitats
Gen
13
Dl
2020
Màster en gestió de les Infraestructures @ Tech Talent Center
Gen 13 2020 @ 18:00 – Gen 20 2021 @ 21:00
Màster en gestió de les Infraestructures @ Tech Talent Center

La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic canviant i globalitzat. El paper de les empreses constructores i prestadores de serveis, el de les de consultoria i d’enginyeria ha canviat de forma notable en els darrers anys. La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, finançament i gestió d’infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos a l’hora de donar respostes als nous reptes.

Les expectatives de recuperació econòmica situen a la col·laboració público-privada en la gestió d’infraestructures, equipaments i serveis com un dels pilars bàsics per consolidar el creixement. I és que davant de l’escassetat de recursos financers en els pressupostos de les administracions públiques, que encara durarà un cert temps, cal garantir la continuïtat d’aquelles inversions imprescindibles pel progrés econòmic i pel benestar social.

La complexitat de les fórmules de col·laboració público-privada requereix professionals capaços de dirigir els projectes amb un conjunt de coneixements i capacitats més enllà del propi nivell de competència tecnològica. Cal adquirir l’ús de tècniques de gestió empresarial i aconseguir adaptar-se amb rapidesa als nous entorns de negoci.

Aquests són els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest Màster de Gestió de les Infraestructures. El professorat està format per professionals en actiu amb experiència en gestió d’infraestructures en el sector privat i públic i amb una àmplia trajectòria de docència.

Set
30
Dc
2020
AVÍS IMPORTANT: AJORNAMENT CERCLE VIRTUAL AMB ISABEL PARDO DE VERA @ WTCB
Set 30 @ 17:00 – 18:30
AVÍS IMPORTANT: AJORNAMENT CERCLE VIRTUAL AMB ISABEL PARDO DE VERA @ WTCB

AJORNAT AL SETEMBRE 2020

 

Nacida en Lugo en 1975, es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña, además de haber completado su formación en programas de desarrollo directivo en escuelas de negocios y gestión de infraestructuras.

Tras trabajar en el sector privado de la ingeniería y consultoría de proyectos de infraestructuras ferroviarias y de carreteras, ingresa en Adif a través de la Oferta de Empleo Público en el año 2007.

Hasta 2015, ha desempeñado puestos sucesivos de Dirección de Obra y Jefe de Infraestructura y Gerente de Área en la construcción de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Al término de este año, solicita una excedencia en Adif y pasa a ser directora de Movilidad e Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra.

En junio del año 2016 se reincorpora al ente ferroviario compatibilizando el cargo de Directora General de Explotación y Construcción de Adif con el de Directora General de Adif Alta Velocidad, cargos que ha desempeñado hasta la actualidad.