Ruitem

La Xarxa Universitària Iberoamericana de Tècniques Municipals (RUITEM), és un projecte de col·laboració conjunt entre grups de treball de la Península Ibèrica i de Llatinoamèrica.

La Xarxa pretén promoure àrees d’investigació relacionats amb la problemàtica municipal, amb un enfocament ampli que inclogui temes com planificació, serveis municipals, infraestructures urbanes, medi ambient, ordenació turística i desenvolupament regional, d’acord amb la declaració de la seva carta d’intencions.