Seminaris

Els Seminaris són una activitat formativa de la Fundació Cercle d’Infraestructures. Ofereixen un complement formatiu pràctic a totes les persones interessades en l’adquisició, l’actualització i l’ampliació de coneixements i de competències professionals de les Infraestructures de Catalunya i, especialment, de Sud-America. El procés d’aprenentatge es consolida, entre altres factors, amb la participació debats, mitjançant la realització d’activitats que afavoreixen l’autoreflexió o amb el plantejament de casos pràctics.

Els Seminaris estan oberts a tothom: a professionals, a estudiants i, en general, a totes les persones interessades a assolir unes determinades competències en el món de les infraestructures i que vulguin actualitzar els seus coneixements, introduir-se en diferents àmbits o aprofundir-hi.

Reptes en la Internacionalització:
Perú i la seva política en provisió d'infraestructures.