des.
18
Dv
2015
Sortides outdoor a empreses @ Aula B1-212
des. 18 @ 9:00 – 14:00
març
7
Dl
2016
12a edició Postgrau en Gestió Privada d’Infraestructures @ Escola de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya
març 7 @ 18:00 – jul. 6 @ 21:00
abr.
18
Dl
2016
Seminari Càtedra @ B1-003
abr. 18 @ 18:00 – 20:30
juny
20
Dl
2016
#SeminariCatedra @ Escola de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya
juny 20 @ 16:00 – 18:30
gen.
9
Dl
2017
POSTGRAU – Gestió Empreses d’Obra Pública @ Escola de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya
gen. 9 @ 17:00 – març 8 @ 20:00
febr.
21
Dt
2017
Foro Internacional RUITEM 2017 @ Universidad de La Habana, Cuba
febr. 21 – febr. 24 tot el dia
febr.
28
Dj
2019
MATRÍCULA OBERTA: Màster Gestió de les Infraestructures 2020 @ Escola de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya
febr. 28 @ 17:00 – ag. 31 @ 19:00
abr.
15
Dc
2020
POSTGRAU EN GESTIÓ D’EMPRESES D’OBRA PÚBLICA @ Tech Talent Center
abr. 15 @ 18:00 – 21:30
POSTGRAU EN GESTIÓ D'EMPRESES D'OBRA PÚBLICA @ Tech Talent Center

Aquest curs afronta la gestió empresarial del sector de l’obra pública des de les diferents vessants. Consta d’un cos inicial que pretén homogeneïtzar els coneixements en la matèria dels alumnes provinents d’àrees de formació diferents. Amb aquest objectiu s’afronten els temes jurídics, comptables, de recursos humans i de màrqueting i comunicació.
Paral·lelament, s’analitzen amb detall les activitats de les empreses presents a l’obra pública: consultores, assistències tècniques, constructores…

Pel que fa a aspectes jurídics, s’estudia el dret mercantil (Llei de societats anònimes, Llei de societats de responsabilitat limitada, Codi de Comerç), el dret laboral (estatut dels treballadors, convenis laborals sectorials i d’empresa…) i el dret fiscal (lleis generals tributàries, de l’impost de Societats, IVA, IRPF).
Pel que fa a la comptabilitat, es comença amb els conceptes de la comptabilitat general (estats comptables, ordenació de balanços, ratis…) i s’introdueix, també, la comptabilitat analítica (centres de costos i de beneficis).
Els aspectes de recursos humans i màrqueting estan enfocats en la problemàtica específica de la contractació de personal per part de les empreses del sector.

A les empreses constructores i consultores (de l’àmbit del transport, la logística, l’energia, l’enginyeria ambiental i la planificació urbanística) s’estudien els mecanismes de contractació.
La combinació del coneixement de l’activitat empresarial amb la formació d’homogeneïtzació, permet definir els pressupostos de les societats, els seus plans estratègics, etc

abr.
20
Dl
2020
POSTGRAU EN GESTIÓ PRIVADA DE LES INFRAESTRUCTURES @ Tech Talent Center
abr. 20 @ 18:00 – jul. 15 @ 21:30
POSTGRAU EN GESTIÓ PRIVADA DE LES INFRAESTRUCTURES @ Tech Talent Center

La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, el finançament i la gestió d’infraestructures, els equipaments i els serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos de desenvolupament des dels anys 90.

El postgrau de Gestió Privada de les Infraestructures, integrat en el Màster en Gestió de les Infraestructures, permetrà a l’alumne assolir les tècniques i els coneixements necessaris per a poder planificar, construir i gestionar les infraestructures i els serveis provisionats mitjançant contractes de col·laboració públic-privada. La complexitat d’aquest tipus de contractes requereix professionals capaços de dirigir-los amb un conjunt de coneixements i capacitats de gestió singulars, entre elles, tenir un alt nivell de competència tècnica i econòmica, conèixer la utilització de tècniques de gestió empresarial i la facultat d’adaptar-se amb rapidesa a nous entorns de negoci.

Aquests són, precisament, els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest programa. El professorat està, majoritàriament, format per professionals en actiu, amb experiència en càrrecs de gestió d’infraestructures en el sector privat i públic. Tots ells disposen d’una àmplia d’experiència docent contrastada.

oct.
1
Dv
2021
POSTGRAU EN GESTIÓ PRIVADA DE LES INFRAESTRUCTURES @ Tech Talent Center
oct. 1 2021 @ 18:00 – febr. 28 2022 @ 21:00

La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic canviant i globalitzat. El paper de les empreses constructores i prestadores de serveis, el de les de consultoria i d’enginyeria ha canviat de forma notable en els darrers anys. La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, finançament i gestió d’infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos a l’hora de donar respostes als nous reptes.

Les expectatives de recuperació econòmica situen a la col·laboració público-privada en la gestió d’infraestructures, equipaments i serveis com un dels pilars bàsics per consolidar el creixement. I és que davant de l’escassetat de recursos financers en els pressupostos de les administracions públiques, que encara durarà un cert temps, cal garantir la continuïtat d’aquelles inversions imprescindibles pel progrés econòmic i pel benestar social.

La complexitat de les fórmules de col·laboració público-privada requereix professionals capaços de dirigir els projectes amb un conjunt de coneixements i capacitats més enllà del propi nivell de competència tecnològica. Cal adquirir l’ús de tècniques de gestió empresarial i aconseguir adaptar-se amb rapidesa als nous entorns de negoci.

Aquests són els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest Màster de Gestió de les Infraestructures. El professorat està format per professionals en actiu amb experiència en gestió d’infraestructures en el sector privat i públic i amb una àmplia trajectòria de docència.