març
6
Dv
2020
WORKSHOP 2020 @ GREMI DE CONSTRUCTORS
març 6 @ 9:00 – 15:00
WORKSHOP 2020 @ GREMI DE CONSTRUCTORS

La Fundació Cercle d’Infraestructures, el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya organitzen la jornada: Els efectes del creixement poblacional i l’agenda 2030 en l’habitatge

L’augment poblacional en la conurbació urbana que les grans ciutats experimentaran i la necessària implementació de l’Agenda 2030 són dos dels elements que marcaran el futur de l’habitatge. L’agenda 2030, el pla d’acció nascut del compromís dels Estats membres de les Nacions Unides, té per objectiu vetllar per la protecció de les persones, el planeta i la prosperitat. En aquest sentit, el paper dels professionals és clau en el seu assoliment.

Aquesta jornada té per objectiu introduir determinades idees en el dia a dia dels professionals, per tal que puguin afrontar el futur amb èxit.

abr.
15
Dc
2020
POSTGRAU EN GESTIÓ D’EMPRESES D’OBRA PÚBLICA @ Tech Talent Center
abr. 15 @ 18:00 – 21:30
POSTGRAU EN GESTIÓ D'EMPRESES D'OBRA PÚBLICA @ Tech Talent Center

Aquest curs afronta la gestió empresarial del sector de l’obra pública des de les diferents vessants. Consta d’un cos inicial que pretén homogeneïtzar els coneixements en la matèria dels alumnes provinents d’àrees de formació diferents. Amb aquest objectiu s’afronten els temes jurídics, comptables, de recursos humans i de màrqueting i comunicació.
Paral·lelament, s’analitzen amb detall les activitats de les empreses presents a l’obra pública: consultores, assistències tècniques, constructores…

Pel que fa a aspectes jurídics, s’estudia el dret mercantil (Llei de societats anònimes, Llei de societats de responsabilitat limitada, Codi de Comerç), el dret laboral (estatut dels treballadors, convenis laborals sectorials i d’empresa…) i el dret fiscal (lleis generals tributàries, de l’impost de Societats, IVA, IRPF).
Pel que fa a la comptabilitat, es comença amb els conceptes de la comptabilitat general (estats comptables, ordenació de balanços, ratis…) i s’introdueix, també, la comptabilitat analítica (centres de costos i de beneficis).
Els aspectes de recursos humans i màrqueting estan enfocats en la problemàtica específica de la contractació de personal per part de les empreses del sector.

A les empreses constructores i consultores (de l’àmbit del transport, la logística, l’energia, l’enginyeria ambiental i la planificació urbanística) s’estudien els mecanismes de contractació.
La combinació del coneixement de l’activitat empresarial amb la formació d’homogeneïtzació, permet definir els pressupostos de les societats, els seus plans estratègics, etc

abr.
20
Dl
2020
POSTGRAU EN GESTIÓ PRIVADA DE LES INFRAESTRUCTURES @ Tech Talent Center
abr. 20 @ 18:00 – jul. 15 @ 21:30
POSTGRAU EN GESTIÓ PRIVADA DE LES INFRAESTRUCTURES @ Tech Talent Center

La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, el finançament i la gestió d’infraestructures, els equipaments i els serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos de desenvolupament des dels anys 90.

El postgrau de Gestió Privada de les Infraestructures, integrat en el Màster en Gestió de les Infraestructures, permetrà a l’alumne assolir les tècniques i els coneixements necessaris per a poder planificar, construir i gestionar les infraestructures i els serveis provisionats mitjançant contractes de col·laboració públic-privada. La complexitat d’aquest tipus de contractes requereix professionals capaços de dirigir-los amb un conjunt de coneixements i capacitats de gestió singulars, entre elles, tenir un alt nivell de competència tècnica i econòmica, conèixer la utilització de tècniques de gestió empresarial i la facultat d’adaptar-se amb rapidesa a nous entorns de negoci.

Aquests són, precisament, els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest programa. El professorat està, majoritàriament, format per professionals en actiu, amb experiència en càrrecs de gestió d’infraestructures en el sector privat i públic. Tots ells disposen d’una àmplia d’experiència docent contrastada.

juny
18
Dj
2020
MANRESA: JORNADA VIRTUAL
juny 18 @ 17:00 – 18:30
MANRESA: JORNADA VIRTUAL

El vehicle elèctric, element clau de la transició energètica

jul.
28
Dt
2020
GIRONA: JORNADA VIRTUAL DEL CERCLE
jul. 28 @ 17:00 – 18:30
GIRONA: JORNADA VIRTUAL DEL CERCLE

La mobilitat post-Covid a Girona

nov.
4
Dc
2020
II JORNADA AIGUA I CIUTAT. JAC 2020 @ PALAU MACAYA
nov. 4 @ 9:00 – 14:30
II JORNADA AIGUA I CIUTAT. JAC 2020 @ PALAU MACAYA

L’aigua a la metròpoli de Barcelona

8:30-9:00 Recepció dels ponents
9:00-9:15 Obertura
  Jaume Lanaspa, patró de la Fundació Bancària “la Caixa” i president de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona

Francesc Torres, rector de la UPC – Barcelona Tech

Narciso Berberana, director general SUEZ España

9:15-11:00 Barcelona, una metròpoli en transició
  Vicent Guallart, arquitecte, fundador de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya i director del projecte Valldaura Labs, ha estat arquitecte en cap de Barcelona.

TAULA RODONA

·         Assumpció Puig, degana COAC

·         Andreu Ulied, doctor Eng. de Camins, Canals i Ports per la UPC

·         Pere Macias, professor titular d’Urbanisme de la UPC

·         Mireia Peris, arquitecta redactora del PDU de l’AMB

COL.LOQUI

11:00-11:30 Pausa cafè – descans
11:30-13:15 L’abastament urbà d’aigua a la metròpoli de Barcelona: present i futur
  Josep Dolz, professor emèrit de la UPC. Institut Flumen UPC-CIMNE.

TAULA RODONA

·         Jordi Molist, cap de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA.

·         Ramon Torra, gerent de l’AMB

·         Josep Andreu Clariana, director de l’ATL

·         Narciso Berberana, director general SUEZ España

COL.LOQUI

13:15-13:30 Conclusions i cloenda Pere Macias i Josep Dolz
La jornada serà moderada pel periodista Lluis Reales

 

març
11
Dj
2021
Jornada virtual del Cercle
març 11 @ 17:00 – 18:30
Jornada virtual del Cercle

El 5G, és una tecnologia que representarà un gran salt en la connectivitat i en l’impuls de tecnologies per a la competitivitat de les empreses i del territori.
Aquesta jornada vol situar el concepte del 5G sobre la taula, abordant la situació actual del desplegament i els reptes i oportunitats de la futura mobilitat viària i ferroviària.

Enllaç d’inscripció: https://www.cambratgn.com/jornades/formacio/269-la-connectivitat-5g

oct.
1
Dv
2021
Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU @ Col.legi de l'Enginyeria de Camins
oct. 1 @ 10:00 – 12:00
Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU @ Col.legi de l'Enginyeria de Camins

La Comissió Europea l’any 2011 va establir uns objectius bàsics per a la xarxa de transport terrestre de mercaderies a la UE, recollits en l’anomenat Llibre blanc del Transport.

El ferrocarril, que regularment s’utilitza per a distàncies llargues, (superiors als 300 km), hauria d’absorbir el 30% del trànsit.

Quan creguem *Ferrmed l’any 2004, la quota de ferrocarril fregava el 18%, una cosa semblant esdevenia en el 2011 i el mateix ocorre en les últimes estadístiques existents (amb l’excepció que ara estem parlant de la UE dels 27).

D’altra banda, la presidenta de la Comissió Europea, *Ursula *von *der *Leyen, assenyala que dins del *European Green *Deal els objectius mediambientals del 2030 deurien encara ser més dràstics.

Desgraciadament, no es veu en cap part un pla detallat que presenti els objectius del 2030 en el transport terrestre de mercaderies. El problema consisteix en el fet que cada Estat membre té les seves pròpies prioritats que, en molts casos, no encaixen amb els de la CE.

Cal tenir en compte que el sistema de transport de mercaderies comporta unes emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que, a nivell de la UE, representen 275 milions de tones anuals (una mica més del 30% del conjunt d’emissions del sistema de transport, sent el responsable del restant 70% el transport de viatgers).

La situació és encara més dramàtica en el que concerneix la proporció de gasos nocius, particularment, *NOx i als accidents i embotellaments que provoquen els camions en les autopistes.

Com revertir aquesta situació? L’única forma és atacar el problema amb criteri “ABC”. És a dir, identificar on es concentra el trànsit terrestre i actuar amb preferència en aquests trams.

El “*Ferrmed *Study” contempla una anàlisi de tots els trànsits en el sistema de transport terrestre (carretera, ferrocarril i barcassa) i identifica on (dins de l’EU *Core *Network) es concentra el 65% del trànsit. A aquesta xarxa selectiva la denominem “EU *Backbone *Network” i és aquí on cal invertir prioritàriament a Europa.

Per descomptat, l’Estudi inclou la identificació i avaluació de les accions que cal dur a terme en les línies ferroviàries i en les rutes navegables interiors, per a transferir trànsit de les carreteres a aquests sistemes de transport, molt més respectuosos amb el medi ambient.

Les actuacions es concentren en les terminals intermodals i ports, *marshalling *yards i en les corresponents vies d’interconnexió.

L’Estudi selecciona també els grans *hubs industrials i logístics que han d’interrelacionar-se entre ells dins de la UE i amb els seus homònims a nivell euroasiàtic. En aquest últim aspecte, es compta ja amb la col·laboració d’universitats i centres de recerca xinesos, i esperem que molt aviat també s’incorporin per part de la Federació Russa i el Kazakhstan.

Evidentment, l’Estudi contempla una anàlisi favorable de l’impacte de les accions previstes en els àmbits socioeconòmic i mediambiental.

L’Estudi, que s’està duent a terme mitjançant un equip internacional d’experts, ha creat una gran expectació a la UE i està rebent el suport de patronals, universitats, associacions professionals, empreses, ajuntaments, Cambres de Comerç, sindicats, etc., a través de la *Ferrmed-*EULER *Declaration. (*EULER = *European / *Eurasian *Locomotive *Economic *Regions). Esperem tenir-ho acabat al començament del pròxim any. En la *Ferrmed *Conference, prevista per al 16 de novembre d’enguany a Brussel·les, pensem poder presentar un avanç d’alguns dels resultats previstos.

POSTGRAU EN GESTIÓ PRIVADA DE LES INFRAESTRUCTURES @ Tech Talent Center
oct. 1 2021 @ 18:00 – febr. 28 2022 @ 21:00

La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic canviant i globalitzat. El paper de les empreses constructores i prestadores de serveis, el de les de consultoria i d’enginyeria ha canviat de forma notable en els darrers anys. La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, finançament i gestió d’infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos a l’hora de donar respostes als nous reptes.

Les expectatives de recuperació econòmica situen a la col·laboració público-privada en la gestió d’infraestructures, equipaments i serveis com un dels pilars bàsics per consolidar el creixement. I és que davant de l’escassetat de recursos financers en els pressupostos de les administracions públiques, que encara durarà un cert temps, cal garantir la continuïtat d’aquelles inversions imprescindibles pel progrés econòmic i pel benestar social.

La complexitat de les fórmules de col·laboració público-privada requereix professionals capaços de dirigir els projectes amb un conjunt de coneixements i capacitats més enllà del propi nivell de competència tecnològica. Cal adquirir l’ús de tècniques de gestió empresarial i aconseguir adaptar-se amb rapidesa als nous entorns de negoci.

Aquests són els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest Màster de Gestió de les Infraestructures. El professorat està format per professionals en actiu amb experiència en gestió d’infraestructures en el sector privat i públic i amb una àmplia trajectòria de docència.

gen.
24
Dl
2022
Dinar amb Samuel Reyes
gen. 24 @ 14:00 – 15:30
Dinar amb Samuel Reyes

El Cercle inicia les seves activitats amb un dinar restringit als nostres patrons i col·laboradors.

En aquesta ocasió comptarem amb la participació del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, que ens parlarà dels objectius i de les inversions de l’ACA per a la nova legislatura.

Al tractar-se d’una activitat amb aforament restringit, les places s’atorgaran per rigorós ordre de confirmació i les inscripcions finalitzaran el dijous 20 de gener.