Càtedra

El 23 d’abril del 2004 es va crear la Càtedra que aleshores es va anomenar ITER entre COPISA, OHL, FCC Construcción, Construcciones Rubau i la Universitat Politècnica de Catalunya.

La Càtedra ha complert tres triennis i constitueix un nucli generador d’activitats docents i de difusió social en el camp de les infraestructures.

La Càtedra està co-dirigida pel Sr. Carles Labraña, professor de Projectes i pel Sr. Pere Macias, Professor Titular de Legislació Urbanística en situació de serveis especials. Tots dos desenvolupen la seva activitat dins de la Secció de Projectes del Departament d’Infraestructures de Transport i Territori de la UPC.

Objectius de la Càtedra

L’objectiu de les empreses promotores a l’hora de crear la Càtedra va ser doble; per un costat ajudar a la formació de professionals experts en el camp de la gestió de l’obra pública i privada, tant en l’àmbit nacional com internacional, i per altra, donar a conèixer a la societat les infraestructures no només com un fet econòmic, sinó com un element de vertebració del territori, de factor de progrés i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

El conveni de creació de la Càtedra preveu una comissió de seguiment que te com a finalitat:

  • L’avaluació i aprovació del programa anual de les activitats a desenvolupar.
  • L’aprovació del pressupost i la liquidació de les despeses de l’últim any d’activitats dins la Càtedra.
  • El seguiment de les activitats acadèmiques relacionades i/o desenvolupades dins l’entorn de la Càtedra.

Gracies als recursos humans de la Càtedra, ha estat possible vincular la Fundació Cercle d’Infraestructures a la UPC i portar a terme un amplíssim programa d’activitats.

ACTIVITATS FORMATIVES

  • Formar a professionals experts en el camp de la gestió de l’obra pública i privada a través de cursos, jornades i seminaris.
  • Oferir als alumnes aquelles temàtiques de recerca o de Projecte Final de Carrera, que siguin d’interès per als Promotors de la Càtedra i potenciar els treballs amb contingut social i mediambiental.

ACTIVITATS DIVULGATIVES

  • El Premi CERCLE te com a finalitat premiar aquells treballs, tesines o projectes finals de carrera, que desenvolupin una acció social permeten d’una manera directe millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través de les infraestructures. La Comissió de Seguiment de la Càtedra, fa una selecció prèvia dels treballs presentats. La posterior selecció i decisió final respecte als Premis la fa un jurat constituït a tal efecte i que gaudeix de la presència de representants de prestigi del món acadèmic i del sector professional. (Bases del premi)
  • Desenvolupar la RUITEM (Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales), promoguda per la Secció i a la que s’han adherit 18 Universitats Iberoamericanes. El seu objectiu és crear un punt de trobada amb Universitats i responsables d’infraestructures municipals.
  • Editar publicacions que contribueixin a la difusió dels objectius de la Càtedra.
  • Crear un fòrum per debatre qüestions d’interès pel sector de l’obra pública a on es puguin aplegar representants de les empreses, de l’administració i de la universitat.