Contacte

SEU

Col.legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports-Catalunya
C/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona

PERSONA DE CONTACTE

Sílvia Borges
+653 107 750
info@cercleinfraestructures.cat