Workshop

Aigua i Ciutat2018
La sostenibilitat i el manteniment del patrimoni viari2014
El futur de les infraestructures de transport: competència o complementarietat entre modes2013
La reforma de les infraestructures2012
Projectes inmediatament finançables2011
Priorització d’infraestructures en temps de crisi2010
Repte de la crisi econòmica: més inversió en infraestructures2009