Objectius

L’objectiu principal de la Fundació Cercle d’Infraestructures és sensibilitzar a la societat sobre la importància de les infraestructures com un fet econòmic i com a element de progrés, de vertebració del territori i de sostenibilitat.

A través de la Fundació Cercle d’Infraestructures es promou la reflexió i el debat cívic entorn a l’obra pública i els seus efectes en la nostra societat. Amb aquesta finalitat la Fundació organitza debats, jornades i sessions amb presència de personalitats del món de l’administració, de la empresa i de la Universitat

Altres objectius de la Fundació són:

  • El foment de la internacionalització del sector consisteix una oportunitat d’expansió empresarial i de desenvolupament professional. Treballar a d’altres països implica coneixements i aptituds que van més enllà dels requeriments tècnics i de l’exercici professional. Per això la Fundació avalua les tendències i noves dinàmiques d’internacionalització identificant els factors de competitivitat i perfilant el posicionament competitiu de Catalunya, a través d’activitats amb presència d’alts representants dels països més interessants.
  • Suport a la formació de professionals experts en el camp de la gestió d’infraestructures a través de:

Cursos de postgrau, “Gestió d’empreses d’obra pública” i “Gestió privada d’infraestructures”.

Màster “Gestió de les Infraestructures”. Per la formació de professionals i acadèmics al més alt nivell en l’àmbit de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, que vagi més enllà de l’obra feta i s’impliqui en la seva gestió des d’una perspectiva empresarial, donat que els processos bàsics de càlcul, projecte i construcció estan implícits en els plans d’estudi de la titulació acadèmica de l’Enginyer de Camins.

Màster Internacional de Gestió de les Infraestructures Barcelona-Lima. L’objectiu principal d’aquest programa és formar directius peruans amb una visió estratègica en la gestió i en la regulació de les infraestructures i fer-los conèixer el sector empresarial del nostre país.

  • Col·laboració amb altres entitats per maximitzar el rendiment dels recursos disponibles. La Fundació ha establert fórmules de col·laboració amb el BIM (Barcelona Institut de la Mobilitat) i la RUITEM (Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales) per emmarcar i coordinar l’actuació d’intercanvis d’informació i realitzacions en el camp de la mobilitat urbana, principalment en relació a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, en països tercers, fonamentalment de l’àrea llatinoamericana i del Nord d’Àfrica. L’objectiu de les col·laboracions és contribuir a facilitar la internacionalització de les empreses catalanes als països a on actuen BIM i RUITEM.
  • Difusió de les activitats pròpies de la Fundació Cercle d’Infraestructures edita publicacions que contribueixen a la difusió dels seus objectius i al coneixement de les possibilitats del sector.

La web de la Fundació Cercle d’Infraestructures és una altra eina informativa i de difusió que recull no només les activitats pròpies sinó enllaços amb administracions empreses, universitats i entitats que treballen en el món de les infraestructures i dels serveis urbans.