Audiències de la FCI amb l’AP

L’organització de la Fundació Cercle d’Infraestructures, difon la seva tasca realitzada davant les administracions públiques.