Butlletí sobre ecoinnovació a Catalunya

Coincidint amb el 18è Fòrum d’Econnovació, que organitzen a Barcelona la Comissió Europea, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha elaborat un butlletí que pretén mostrar alguns exemples d’organitzacions ubicades a Catalunya que han apostat per la innovació tecnològica, amb la vista posada en la reducció de l’impacte de la seva activitat principal.

Els exemples que s’hi presenten es classifiquen en sis camps temàtics diferents, que inclouen la mobilitat eficient, la compra verda pública, el turisme sostenible i de qualitat, la internacionalització, l’economia circular i el sector serveis.