Feb
9
Dt
2021
Presentació de l’informe Euroconstruct. Novembre de 2020
Feb 9 @ 11:00
Presentació de l’informe Euroconstruct. Novembre de 2020

L’impacte de la primera onada del Covid sobre el sector europeu de la construcció ha estat substancial, però menys extrem del que s’esperava en la previsió Euroconstruct de juny. El sector no ha vacil·lat a recuperar el seu ritme de treball, de manera que la davallada de producció que s’estima per al 2020 es limita al -7,8%. Malgrat això, aquesta rebaixa del pessimisme no sembla traslladar-se al 2021, un any que començarà immers en la segona onada de la pandèmia, amb tensions en els costos i sense garanties que la demanda privada no es retregui. En conseqüència, l’intens rebot que es preveia per a 2021 en l’anterior informe es modera ara fins al 4,1%, amb tendència a anar perdent impuls a mitjà termini (3,4% en 2022, 2,4% en 2023).

Tot i això, el nou escenari europeu dibuixa una “V” força més clara que sis mesos enrere. Gràcies a que les pèrdues en el 2020 han estat menors, el sector pot aspirar a arribar al 2022 pràcticament amb els mateixos nivells de producció del 2019. No cal perdre de vista que tornar a aconseguir el volum de mercat de 2019 és un repte considerable, ja que Europa va registrar un màxim en 2019 que feia 11 anys que no es produïa.

Recuperar dins de dos anys el nivell de 2019 (i fins i tot superar-lo, si es compleix la projecció de 2023) podria qualificar-se d’èxit sense pal·liatius si no fos perquè es complirà només en 9 dels 19 països recollits en l’informe. Alguns mercats clau com Alemanya i el Regne Unit formaran part del grup d’endarrerits, encara que es quedaran a molt poca distància de completar la “V” (al voltant de 1,5%). La distància és major en els casos més negatius (entre el 5% i el 6% per a Espanya, Irlanda, Hongria) però tampoc ho és tant com per a descartar una recuperació en aquests països; simplement serà un procés que requerirà una mica més de temps.

Abr
19
Dl
2021
POSTGRAU EN GESTIÓ PRIVADA DE LES INFRAESTRUCTURES @ Tech Talent Center
Abr 19 @ 18:00 – Des 31 @ 21:00

La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic canviant i globalitzat. El paper de les empreses constructores i prestadores de serveis, el de les de consultoria i d’enginyeria ha canviat de forma notable en els darrers anys. La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, finançament i gestió d’infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos a l’hora de donar respostes als nous reptes.

Les expectatives de recuperació econòmica situen a la col·laboració público-privada en la gestió d’infraestructures, equipaments i serveis com un dels pilars bàsics per consolidar el creixement. I és que davant de l’escassetat de recursos financers en els pressupostos de les administracions públiques, que encara durarà un cert temps, cal garantir la continuïtat d’aquelles inversions imprescindibles pel progrés econòmic i pel benestar social.

La complexitat de les fórmules de col·laboració público-privada requereix professionals capaços de dirigir els projectes amb un conjunt de coneixements i capacitats més enllà del propi nivell de competència tecnològica. Cal adquirir l’ús de tècniques de gestió empresarial i aconseguir adaptar-se amb rapidesa als nous entorns de negoci.

Aquests són els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia d’aquest Màster de Gestió de les Infraestructures. El professorat està format per professionals en actiu amb experiència en gestió d’infraestructures en el sector privat i públic i amb una àmplia trajectòria de docència.