Cap a un nou model de distribució elèctrica

La transició energètica ha estat el tema de la jornada que han organitzat aquest matí a Manresa la Cambra de Comerç i el Cercle d’Infraestructures, i que ha comptat amb la participació d’experts del sector com Gabriel Prat, president de Selba; Albert Estapé, director de distribució d’Estabanell Distribució; i Assumpta Farran, directora de l’Institut Català de l’Energia. La sessió ha posat sobre la taula diferents aspectes que estan canviant l’actual mercat energètic com l’autogeneració, les energies renovables, l’autoconsum i la possibilitat que el consumidor final pugui vendre l’energia sobrant.