Conferència TRAMVIA – CIUTAT

Els tramvies estan tornant als carrers de la majoria de ciutats del món. Es tracta d’una autèntica revolució en els sistemes de transport públic que ha portat a la implementació de nous sistemes tramviaris en ciutats de tots els continents, incloent-hi les grans capitals. La reintroducció respon a nous paradigmes de mobilitat sostenible que es posen de manifest tant en les polítiques de recuperació de l’espai urbà en els sectors més centrals com en l’estructuració de les àrees metropolitanes a partir dels modes de transport d’alta capacitat. L’acceptació del tramvia per part dels usuaris ha estat molt elevada, convertint-se sovint en el mitjà de transport més ben valorat. Els nous tramvies, conjuntament amb la priorització dels espais per als vianants, l’ús creixent de la bicicleta i la potenciació de la resta de modes de transport públic, exemplifiquen la voluntat social d’assolir un model de mobilitat sostenible a les ciutats del segle XXI. La realització d’una conferència internacional a Barcelona, amb la participació d’experts en mobilitat i en l’espai urbà permetrà conèixer les innovacions i posar en valor els principals actius que ha suposat per a diverses ciutats la reintroducció del tramvia. L’objectiu final de la Conferència és analitzar el rol que pot jugar el tramvia en el marc de les polítiques urbanes per assolir un nou model de ciutat capaç de donar compliment als compromisos de qualitat de l’aire i de lluita contra el canvi climàtic.