El sector de la construcció a Espanya. Informe ITeC 2016

L’anterior informe Euroconstruct es va publicar dies abans del referèndum al Regne Unit, per la qual cosa aquesta és la primera oportunitat per avaluar les repercussions sobre el sector construcció europeu. Potser el Brexit no hagi desencadenat encara cap desastre directe sobre l’economia, però sí que ha contribuït a rebaixar les expectatives a mitjà termini, afegint encara més incertesa a la que causen altres factors com la desacceleració de la Xina, la mateixa desacceleració d’Alemanya, els problemes que persisteixen en la banca europea o la probable pujada de tipus d’interès. Atès que la construcció requereix per naturalesa unes certes garanties sobre el mitjà termini, no és pas estrany que el nou conjunt de projeccions sigui menys optimista que el del semestre anterior.

La nova estimació per a la producció europea de construcció per al 2016 és del 2%, sis dècimes menys que en la previsió publicada a mitjan any. Però l’autèntic problema no és tan sols el creixement que s’esperava i que no s’ha materialitzat, sinó que després d’aquesta mitjana europea aparentment robusta s’amaguen massa excepcions: sis països que experimenten caigudes (Polònia, Hongria, Txèquia, Eslovàquia, Portugal i, per un petit marge, també el Regne Unit) més el segment de l’enginyeria civil que pateix una recaiguda.