Conveni amb RailGrup

Enric Ticó, president de Rail Grup i Pere Macias, president del Cercle d’Infraestructures firmen un conveni de col·laboració.

Railgrup es va constituir l’any 2002 per impulsar el desenvolupament del ferrocarril a tots els nivells, potenciant la competitivitat global dels seus membres promovent, representant i difonen la seva imatge i interessos col·lectius. Entre els objectius generals de Railgrup es
troben, entre d’altres, fomentar la col·laboració entre els diferents agents del món del ferrocarril, mantenir el contacte institucional amb administracions públiques, associacions i institucions i desenvolupar activitats per millorar la formació dels seus membres i especialment potenciar la internacionalització de les empreses ferroviàries estatals.