Foro Internacional RUITEM 2017

La Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales, és un projecte de col·laboració conjunt entre grups de treball de la Península Ibèrica i de Llatinoamerica.

La RUITEM pretén promoure àrees d’investigació relacionades amb la problemàtica municipal, amb un enfoc ampli que inclou temes com la planificació, els serveis municipals, les infraestructures urbanes, el medi ambient, l’ordenació turística i el desenvolupament regional, d’acord amb la declaració de la seva carta d’Intencions.