El futur de la política d’infrestructures

El sector econòmic de les infraestructures i l’obra pública pateix com cap altre la llarga i profunda crisi econòmica que afecta el nostre país, les conseqüències de la qual encara són
ben paleses i les dades estadístiques així ho avalen. Com a ens de representació empresarial d’un sector cabal en el teixit econòmic i productiu tant català com espanyol, des de
la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) hem expressat reiteradament la preocupació davant la davallada d’inversions públiques i, conseqüentment, de pèrdua de llocs
de treball.
Des de la CCOC, estem convençuts que qualsevol impuls sectorial s’ha de fer sota uns nous paràmetres que comportin un canvi de model i de paradigma respecte al que hem conegut fins ara. Per reflexionar i debatre sobre aquest necessari, i ja inajornable, canvi de model, us convidem a participar en la jornada que celebrarem el proper 16 de novembre Infraestructures i equipaments: Un nou model de gestió.