Jornada REfabriCAT.2017

L’objectiu d’aquesta jornada és compartir i divulgar una visió sobre l’estat actual i debatre sobre les properes intervencions a realitzar per a l’actualització dels polígons industrials. Cal plantejar la  roblemàtica i les possibles solucions tècniques dels polígons intdustrials en totes les seves vessants i disciplines, relacionades amb temes urbans, ecològics, noves tecnologies, tècnic-constructius, etc. És important que la diversitat dels agents implicats es puguin trobar, comparteixin una diagnosi i consensuïn les prioritats d’intervenció a curt i mitjà termini.

Mes informació