JORNADA TÈCNICA: Ciutat i Estacions

Des dʼFGC volen impulsar un ampli procés de reflexió conjunta, que inclogui les vessants tècnics, administratius, financers i especialment de relació amb els usuaris del Sistema de Transports. Volen estudiar els efectes que les noves estacions intermodals de serveis de mobilitat, no exclusivament les ferroviàries, poden induir en els entorns urbans als quals serveixen i com es pot optimitzar lʼatractivitat dʼaquest sistema de transports. Necessiten adaptar-se a les necessitats canviants dels  conciutadans i dels territoris que ocupen per mantenir la qualitat del servei que ofereixen. I és per això que cal copsar les tendències de futur  i preparar les infraestructures per atendre aquestes noves demandes.

21 de juny de 2018 a l’Espai Sabadell Rambla

Mes info: www.fgc.cat