La mobilitat als polígons industrials i a les empreses

La tendència creixent de les empreses a ubicar-se en polígons industrials i zones cada vegada més allunyades del nucli urbà ha generat noves necessitats de mobilitat en l’àmbit laboral, pel que fa a l’accés de moltes persones al seu lloc de treball.

Mes info: www.jornadamobilitat.cat