La universitat com a infraestructura de coneixement per al territori

Joan Carles Valero, periodista