La universitat com a infraestructura de coneixement per al territori

La implicació en el desenvolupament territorial ha passat de ser un efecte indirecte de l’acompliment de les dues missions universitàries clàssiques (formació i recerca) a ser considerada la «tercera missió» universitària