La universitat com a infraestructura de coneixement per al territori

Jordi Berenguer i Sau, vicerector de transferència de coneixement i innovació de la UPC