L’aigua a la ciutat del s. XXI

Per Lluís Comerón, president del CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España)