Presentació Informe Euroconstruct 2018

Construcció a Europa. Un horitzó de creixement però amb condicions.

No és gens freqüent que el sector europeu experimenti creixements en l’òrbita del 3,5%, tal com ha passat el 2017. A partir de 2018 no es podran mantenir aquests números tan expansius, però el sector continuarà creixent.

Pel sector espanyol, el balanç de 2017 és encara millor (4,1%) però està enterbolit per dos factors. Primer, que gairebé tot l’impuls prové de l’habitatge. I segon, que la incertesa afegida pel conflicte amb Catalunya arriba en un moment inoportú.

L’informe Euroconstruct analitza la situació dels mercats de la construcción a 19 països, on s’estudien per separat els mercats de l’edificació d’habitatges, el no residencial, la rehabilitació i l’enginyeria civil. Aquests informes es publiquen cada 6 mesos en dos volums: un sumari organitzat per sectors i una anàlisi detallada per països.