PRESENTACIONS DEBAT: Les ciutats mitjanes en l’era de les megalòpolis

La relació que les ciutats mitjanes estableixen amb el seu entorn fa necessari idear nous models de gestió amb visió supramunicipal. Manresa és considerada una ciutat mitjana, és a dir, que té un gran potencial i és vital per vertebrar el país.

El debat s’ha dedicat a analitzar el paper que tenen i han de tenir en un futur les ciutats mitjanes en l’era de les megalòpolis.

Presentacions: