PRESENTACIONS JORNADA: L’impacte del blockchain en la gestió de les infraestructures i els serveis de transport

La globalització de l’activitat econòmica és un fet contrastat i la digitalització dels seus processos ha transformat la manera com es duen a terme els intercanvis comercials entre els actors que hi prenen part. El transport i l’activitat logística, en la seva funció d’estructuradors de les relacions comercials, fan front a una nova revolució digital i tecnològica de la mà del Blockchain i les seves aplicacions futures. Però també en la mobilitat quotidiana de les persones, a través del vehicle privat i dels serveis de transport públic, sorgeixen nous paradigmes basats en la tecnologia Blockchain que incidiran en la manera de concebre i gestionar la mobilitat a les nostres ciutats i pobles.

Amb aquesta jornada de reflexió i debat, es pretén abordar les implicacions actuals i futures de la revolució Blockchain en la gestió de les infraestructures i els serveis de transport.