PREVISIONS EUROCONSTRUCT 2019-21: Construcció a Europa

Europa contempla amb certa preocupació com les previsions econòmiques per als propers anys s’estan revisant cada vegada més a la baixa. Tot i això, aquest refredament de l’economia arriba en un moment en el que el mercat europeu de la construcció gaudeix de molt bona salut, amb l’indicador de confiança a nivells del 2007 i amb xifres de producció per sobre de les de 2007 en nou dels dinou països que aporten dades a Euroconstruct. Si a això li afegim les habituals inèrcies pròpies dels processos de construcció, el creixement no sembla estar amenaçat ni en 2018 (2,8%) ni en 2019 (2,0%). La previsió a mitjà termini contempla una continuació de la tendència positiva en 2020 (1,6%) i 2021 (1,3%) però a ritmes inferiors als de l’economia i amb una reordenació en la manera que cada subsector contribueix al creixement.