Qualitat Aire Catalunya 14

La Direcció General de Qualitat Ambiental incrementarà enguany un 25% el pressupost per a la vigilància de la qualitat de l’aire i un 75% el pressupost dedicat a la prevenció de la contaminació, passant dels 2 MEUR als 4 MEUR.
Aquest increment ha estat possible gràcies a la previsió d’ingrès pel 2015 dels impostos ambientals aprovats pel Parlament el passat mes d’octubre. Aquests nous impostos, sobre les emissions contaminants provinents de la indústria i la generació d’energia, i sobre les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) de l’aviació, nodriran el Fons de protecció de l’ambient atmosfèric. L’augment en el camp de a vigilància de l’aire que respirem permetrà millorar els equips tecnològics i incrementar els contaminants mesurats. Pel que fa a l’increment pressupostari en prevenció de la contaminació, les mesures aniran adreçades a la intervenció sobre les emissions industrials, la sensibilització de la ciutadania, l’impuls als vehicles nets de baixes emissions, el distintiu ambiental de flotes de transport per carretera, la promoció de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments laborals urbans, en el marc de la campanya “més bicicleta, menys contaminació” i el suport als municipis per desenvolupar les zones urbanes d’atmosfera protegida previstes en el Pla de Millora de la Qualitat de l’aire

+informació