REfabriCAT.2019 : el repte del futur dels polígons industrials, a debat, el 30 de gener a Sant Cugat del Vallès

Tècnics, gestors, professors, consultors i agents polítics i locals es trobaran de nou a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (UPC) a la jornada REfabriCAT.2019 per a debatre: Comunitats i processos per al FUTUR dels espais d’activitat econòmica a Catalunya Després de les intenses transformacions socials i econòmiques de les últimes dècades que han modificat les activitats i necessitats dels polígons industrials, la deslocalització industrial, la terciarització de les funcions de les empreses, la fragmentació dels processos de producció, la flexibilització de la producció orientada a la demanda, etc… estan desenvolupant un nou perfil de polígon. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) organitza la segona jornada de debat sobre el futur dels polígons industrials a Catalunya, el REfabriCAT.2019, promoguda pel grup de recerca LiTA, la qual se celebrarà el 30 de gener de 9h a 14h a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. L’objectiu de la jornada REfabriCAT.2019 és que els diversos agents i professionals implicats es trobin, estableixin un consens  i les prioritats d’intervenció a curt i mig termini. És imprescindible crear una opinió pública sobre les properes intervencions en l’actualització dels polígons industrials, plantejar les possibles solucions tècniques en totes les àrees, relacionades amb temes urbans, ecològics, de noves tecnologies, tècnic – constructius, etc. La jornada estarà presidida per Albert Cuchí, director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès i Enric Ticó Buxados, Director de CIMALSA. La ponència de benvinguda serà a càrrec de Fina Jarque de CIMALSA. En el REfabriCAT.2019 hi haurà també ponències de Neus Olea (AEBALL), Santi Macià (Diputació de Barcelona), Marcela Vèliz (PIMEC) i Francisco Diéguez (ITeC). Posteriorment se celebraran debats monogràfics oberts a la participació dels assistents. Clourà l’acte la ponència de Maria Buhigas (Urban Facts).