PRESENTACIONS WORKSHOP: De la rehabilitació a la regeneració urbana: un nou model de finançament

Arran de la presentació del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana, es planteja aquest workshop per realitzar aportacions de cara a la regeneració urbana i transformació de ciutats, pobles i barris amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

PRESENTACIONS