Revisió de projectes BIM en infraestructures

DATA: Dimecres, del 5 al 26 de juny de 2019
HORARI: De 16.00 a 20.30 h (18 hores lectives)
LLOC: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona 

OBJECTIUS

Donar la capacitació necessària per poder desenvolupar el rol de revisor de projectes en entorns de metodologia BIM en l’àmbit d’infraestructures. La formació planteja transmetre el concepte i els beneficis de la metodologia BIM, així com l’estat actual de les capacitats que tenen els diferents softwares del mercat que treballen en BIM a l’àmbit d’infraestructures.

 

DIRIGIT A

El gestor i coordinador d’obres d’infraestructura, que participi activament en totes les fases del projecte.

DATA: Dimecres, del 5 al 26 de juny de 2019
HORARI: De 16.00 a 20.30 h (18 hores lectives)
LLOC: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona 

OBJECTIUS

Donar la capacitació necessària per poder desenvolupar el rol de revisor de projectes en entorns de metodologia BIM en l’àmbit d’infraestructures. La formació planteja transmetre el concepte i els beneficis de la metodologia BIM, així com l’estat actual de les capacitats que tenen els diferents softwares del mercat que treballen en BIM a l’àmbit d’infraestructures.

 

DIRIGIT A

El gestor i coordinador d’obres d’infraestructura, que participi activament en totes les fases del projecte.