JORNADA AIGUA i CIUTAT

La disponibilitat de les noves tecnologies i l’aplicació de nous sistemes de gestió esdevenen elements a tenir en compte en el marc d’una societat el progrés de la qual només serà possible en la mesura que s’aconsegueixi una eficaç interfície de col·laboració entre el sector públic i el privat. La ciutat juga també aquí un rol de primer ordre: es el camp de joc on es multipliquen les possibilitats de contacte entre tots els agents.

Per això, convé aprofundir en el coneixement del binomi AIGUA – CIUTAT en el marc de la governança,  dels models urbanístics, i de la gestió del cicle de l’aigua que han de donar resposta als reptes del tercer mil·lenni.

LA jornada que es presenta, pretén posar en contacte professionals i experts d’ambdós àmbits – l’urbanisme i l’aigua – amb l’objectiu de contraposar experiències i de cercar respostes de cara el futur immediat.

PROGRAMA