SESSIÓ VIRTUAL DEL CERCLE AMB JOSEP V. BOIRA (28-05-2020)

L’hora del Corredor Mediterrani. Instrumentde reconstrucció i reindustrialització en temps del Covid19