Smart building: construcció eficient i sostenible

Dins el context de Smart Cities, hem centrat la jornada en l’àmbit de l’habitabilitat, que utilitza els avenços tecnològics com a suport i eina per millorar el confort i la qualitat de vida dels ciutadans, tenint present el concepte d’eficiència energètica i sostenibilitat, perseguint l’equilibri entre la construcció, el medi ambient i el consum de recursos naturals.