La xarxa multimodal del GTMO 5+5, les eines d’anàlisi i l’estratègia regional del CETMO. Per Òscar Oliver

El CETMO és un organisme creat el 1985, arran d’un acord entre països de la Mediterrània Occidental (Algèria, Espanya, França, Itàlia, Marroc, Portugal i Tunísia).
El CETMO té la missió de desenvolupar la cooperació regional a nivell institucional i tècnic per a millorar les condicions de transport en la Mediterrània.
L’estudi de les infraestructures, dels fluxos, de les estadístiques i de la legislació del transport i la implementació de les iniciatives destinades a facilitar el transport.
L’estudi i la difusió de les tendències logístiques i tecnològiques que incideixen en la posició estratègica i en la competitivitat del sector del transport en els països de la Mediterrània Occidental (Algèria, Espanya, França, Itàlia, Líbia, Malta, Marroc, Mauritània, Portugal i Tunísia).