XVI Premi Internacional Abertis de Recerca en Transport i Seguretat Viària

Les Càtedres Abertis de la UPC i de la UPM, fruit dels convenis entre el grup Abertis i la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad Politécnica de Madrid, convoquen el Premi Internacional Abertis d’Investigació sobre Gestió d’Infraestructures del Transport i seguretat Viària.

El premi va dirigit a treballs de recerca inèdits, elaborats durant l’any 2018 per estudiants de primer, segon i tercer cicle de totes les universitats espanyoles (treballs de curs, seminaris, tesines i tesis doctorals). Té una dotació econòmica de 8.000 € en la modalitat de tesi doctoral, de 3.000 € per tesines de graduació, treballs o projectes de final de carrera, treball final de màster o altre modalitat de treball d’investigació i de 3.000 € per contribucions relacionades amb la Seguretat viària.