Amputats Sant Jordi, promou una transformació social on la dignitat inherent de la persona estigui per davant de la seva discapacitat.

Visió

Arribar a ser referents per a persones amb amputació, persones amb discapacitat, entitats del sector i institucions, perquè se’ns reconegui l’experiència i la capacitat de treballar conjuntament per aportar solucions per al col·lectiu.

Valors

Compromís. Cap als nostres usuaris i les nostres accions garantint sempre el màxim respecte per la diversitat i vetllant en tot moment pels drets de les persones amb discapacitat.

Transparència. En la gestió i en les accions, que han de ser coherents amb les pròpies conviccions i creences. Aquesta necessitat de transparència i proximitat seran la clau per a generar confiança amb la societat, els usuaris i els treballadors de l’entitat.

Honestedat. És una eina prioritària i elemental per a generar credibilitat i confiança, tant de cara a la societat com a tots els membres que formen part de l’associació, assumint les conseqüències de les decisions preses.

Equitat i solidaritat. Focalitzem les nostres accions cap a les persones que més ho necessiten i menys recursos tenen. Actuem amb la disposició d’ajudar en tot moment als més vulnerables.

Creativitat i mentalitat sense barreres. Valorem de manera molt positiva l’ús de la creativitat en cada procés d’actuació d’ASJ, aplicant al mateix temps una mentalitat sense barreres que ens permet avançar cap a una societat respectuosa amb la diferència.

Professionalitat. Desenvolupem amb rigor les nostres accions, valorem la cultura de l’esforç i la capacitat de cooperació amb esperit de servei i superació. La capacitat d’adaptació i la flexibilitat ens permeten actualitzar-nos de manera continua amb l’aplicació d’eines d’innovació en tots els nostres àmbits de gestió i actuació.

Feu un comentari