La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat

Aquest programa universitari s’adreça a les persones que vulguin gestionar i produir continguts en el camp de l’ordenació del territori i la gestió de les infraestructures, sota uns criteris de sostenibilitat i de responsabilitat social. Les infraestructures són una peça clau en el desenvolupament econòmic i en el benestar dels ciutadans. Les empreses i institucions, davant de la necessitat creixent de mantenir una comunicació permanent amb els seus públics, demanden professionals capaços de sensibilitzar la societat sobre la importància de les infraestructures com a realitat econòmica però també com a element de progrés, de vertebració del territori i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans. El curs respon a un doble objectiu: aprendre els coneixements tècnics relacionats amb les infraestructures
i adquirir les habilitats comunicatives tant des del punt de vista empresarial com de la informació.